Profil PKK

Profil Kandydata na Kierowcę PKK

Od 19 stycznia 2013 roku każda osoba zapisująca się na kurs nauki jazdy musi posiadać numer PKK – Profil Kandydata na Kierowcę. Numer ten jest wydawany przez wydział komunikacji właściwy ze względu na miejsce zameldowania.

W celu uzyskania Profilu PKK, należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu, przedkładając następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów odpowiedniej kategorii,
  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat (dotyczy tylko kategorii AM, A1, B1),
  • kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z odsłoniętym uchem (bez kolczyków).

Stworzenie Profilu zajmie urzędnikom kilka minut, w rezultacie kandydat na kierowcę otrzymuje potwierdzenie z kilkunasto-cyfrowym numerem PKK. Numer ten należy zgłosić w ośrodku szkolenia kierowców przed przystąpieniem do kursu.